TAI NGHE - LOA BLUETOOTH - SOUNDBAR

SONY NWZ A26HN

Giá: 5.490.000 VNĐ

Giá: 4.490.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen, Bạc

- Số lượng: 03 cái

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

YAMAHA HPH PRO300

Giá: 4.800.000 VNĐ

Giá: 1.790.000 VNĐ

- Màu sắc: Xanh dương

- Số lượng: 02 cái

- Hàng trưng bày showroom, mới 95%, hỏng mút

- Thùng xốp đầy đủ

BOSE SOUNDSPORT FREE

Giá: 5.990.000 VNĐ

Giá: 5.290.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 02 cái

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

DENON DSB 50

Giá: 3.500.000 VNĐ

Giá: 1.790.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen, Xám

- Số lượng: 25 cái

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

YAMAHA TSX 14

Giá: 3.490.000 VNĐ

Giá: 1.790.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen, Xanh lam

- Số lượng: 02 cái

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

DENON HEOS 1

Giá: 8.000.000 VNĐ

Giá: 3.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Trắng

- Số lượng: 40 cái

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

YAMAHA ISX 18

Giá: 7.260.000 VNĐ

Giá: 4.890.000 VNĐ

- Màu sắc: Trắng

- Số lượng: 05 cái

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

KLIPSCH BAR 40

Giá: 9.800.000 VNĐ

Giá: 7.490.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 02 bộ

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

YAMAHA ISX 80

Giá: 11.900.000 VNĐ

Giá: 8.890.000 VNĐ

- Màu sắc: Trắng, Tím

- Số lượng: 02 cái

- Hàng mới 100% và 1 Demo, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

AMPLY XEM PHIM - NGHE NHẠC

ONKYO A9030

Giá: 9.900.000 VNĐ

Giá: 7.890.000 VNĐ

- Màu sắc: Bạc

- Số lượng: 01 cái

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

ONKYO A9150

Giá: 16.455.000 VNĐ

Giá: 11.490.000 VNĐ

- Màu sắc: Bạc

- Số lượng: 01 cái

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

AURUM C3

Giá: 48.000.000 VNĐ

Giá: 26.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 01 cái

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

LOA XEM PHIM - NGHE NHẠC

YAMAHA NS C500

Giá: 6.200.000 VNĐ

Giá: 3.690.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 07 cái

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

YAMAHA NS B500

Giá: 10.000.000 VNĐ

Giá: 4.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 04 cặp

- 02 Hàng mới 100% và 02 Demo, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

YAMAHA NS B700

Giá: 11.840.000 VNĐ

Giá: 5.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

POLK AUDIO RTiA CSiA6

Giá: 8.898.000 VNĐ

Giá: 6.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Cherry

- Số lượng: 01 cái

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

POLK AUDIO RTiA3

Giá: 9.398.000 VNĐ

Giá: 7.490.000 VNĐ

- Màu sắc: Cherry

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

MONITOR AUDIO BRONZE 5

Giá: 16.000.000 VNĐ

Giá: 10.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Walnut

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng DEMO 98% - 1 dấu móp nhẹ củ loa

- Thùng xốp đầy đủ

SONUSFABER PRINCIPIA 1

Giá: 16.348.000 VNĐ

Giá: 12.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

POLK AUDIO RTiA5

Giá: 17.798.000 VNĐ

Giá: 13.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Cherry

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

SONUSFABER PRINCIPIA 3

Giá: 19.311.000 VNĐ

Giá: 14.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

POLK AUDIO RTiA7

Giá: 20.898.000 VNĐ

Giá: 16.690.000 VNĐ

- Màu sắc: Cherry

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

PARADIGM PRESTIGE 45C

Giá: 33.580.000 VNĐ

Giá: 19.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Walnut

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

PARADIGM PRESTIGE 25S

Giá: 51.650.000 VNĐ

Giá: 30.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

KARAOKE - PRO SOUND

SE AUDIOTECHNIK K12i

Giá: 9.100.000 VNĐ

Giá: 7.290.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 02 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

BIK BJS 886

Giá: 9.500.000 VNĐ

Giá: 7.790.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 01 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

SE AUDIOTECHNIK K15i

Giá: 10.460.000 VNĐ

Giá: 8.390.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 04 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

SE AUDIOTECHNIK SUB 12AB

Giá: 14.465.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 02 cái

- Hàng trưng bày showroom, mới 98%

- Thùng xốp đầy đủ

YAMAHA KMS 2600

Giá: 21.500.000 VNĐ

Giá: 15.000.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Số lượng: 02 cặp

- Hàng trưng bày showroom, mới 98%

- Thùng xốp đầy đủ