TAI NGHE

SONY MDR-EX110AP

Giá: 440.000 VNĐ

Giá: 190.000 VNĐ

- Hàng mới 100%

- Bảo hành 01 tháng

YAMAHA HPH PRO300

Giá: 4.880.000 VNĐ

Giá: 1.590.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen, Xanh dương

- Hàng mới 100%

- Bào hành 01 tháng

LOA BLUETOOTH - VI TÍNH - SOUNDBAR

BAO DA Ổ CỨNG USB WD

Giá: 0 VNĐ

Giá: 40.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng mới 100%

 

BAO VẢI Ổ CỨNG USB WD

Giá: 0 VNĐ

Giá: 40.000 VNĐ

- Màu sắc: Xanh, xám

- Hàng mới 100%

 

BAO VẢI Ổ CỨNG USB TOSHIBA

Giá: 0 VNĐ

Giá: 40.000 VNĐ

- Màu sắc: Đỏ đen

- Hàng mới 100%

KASHIMURA KX 178

Giá: 450.000 VNĐ

Giá: 190.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 95%

- Hộp cũ

JAMO DS2

Giá: 1.017.000 VNĐ

Giá: 490.000 VNĐ

- Màu sắc: Xanh lá, Xanh dương, Đỏ

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 01 tuần

JAMO DS5

Giá: 5.500.000 VNĐ

Giá: 2.500.000 VNĐ

- Màu sắc: Trắng

- Hàng trưng bày showroom, mới 95%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 01 tuần

YAMAHA WX 030

Giá: 5.490.000 VNĐ

Giá: 3.290.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

YAMAHA YAS 108

Giá: 4.490.000 VNĐ

Giá: 3.590.000 VNĐ

- Màu sắc: Đỏ

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

DALI KATCH

Giá: 10.570.000 VNĐ

Giá: 5.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 01 tháng

YAMAHA ISX 18

Giá: 7.260.000 VNĐ

Giá: 4.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Trắng

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 03 tháng

SONY NWZ A26HN

Giá: 5.490.000 VNĐ

Giá: 4.490.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen, Bạc

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 12 tháng

ACOUSTIC ENERGY AEGO 3

Giá: 7.590.000 VNĐ

Giá: 5.500.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

ONKYO CS 265

Giá: 9.545.000 VNĐ

Giá: 6.800.000 VNĐ

- Màu sắc: Trắng

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

YAMAHA ISX 80

Giá: 11.900.000 VNĐ

Giá: 6.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Tím, Trắng

- Hàng mới 100%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 03 tháng

YAMAHA YAS CU706

Giá: 12.900.000 VNĐ

Giá: 8.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

AMPLY XEM PHIM - NGHE NHẠC

CAMBRIDGE AUDIO TOPAZ CD 5

Giá: 5.071.000 VNĐ

Giá: 3.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

ONKYO A9030

Giá: 9.900.000 VNĐ

Giá: 7.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Bạc

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 3 tháng

DENON DCD 720

Giá: 11.750.000 VNĐ

Giá: 8.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 12 tháng

ONKYO A9150

Giá: 16.445.000 VNĐ

Giá: 11.500.000 VNĐ

- Màu sắc: Silver

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Bảo hành 06 tháng

LOA XEM PHIM - NGHE NHẠC

ONKYO D 055

Giá: 5.175.000 VNĐ

Giá: 3.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

QUADRAL ARGENTUM 510 BASE

Giá: 7.900.000 VNĐ

Giá: 4.200.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

QUADRAL ARGENTUM 520

Giá: 8.900.000 VNĐ

Giá: 4.800.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

MONITOR AUDIO SILVER 1

Giá: 11.050.000 VNĐ

Giá: 7.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Walnut

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

QUADRAL ARGENTUM 4000

Giá: 13.800.000 VNĐ

Giá: 8.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen, Trắng

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

JAMO S626 HCS

Giá: 14.800.000 VNĐ

Giá: 8.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen, Dark Apple

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 01 tháng

QUADRAL QUBE 10

Giá: 26.900.000 VNĐ

Giá: 16.500.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

MONITOR AUDIO SILVER 6

Giá: 25.550.000 VNĐ

Giá: 18.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Walnut

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

PARADIGM PRESTIGE 45C

Giá: 33.580.000 VNĐ

Giá: 19.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Walnut

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

PARADIGM PRESTIGE 25S

Giá: 51.650.000 VNĐ

Giá: 29.990.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

PARADIGM PRESTIGE 75F

Giá: 77.500.000 VNĐ

Giá: 47.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Walnut

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng xốp đầy đủ

- Bảo hành 06 tháng

KARAOKE - PRO SOUND - MÁY CHIẾU

BENQ W7500

Giá: 79.000.000 VNĐ

Giá: 30.000.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Bảo hành 03 tháng

ARIRANG AR-3600KTV

Giá: 3.795.000 VNĐ

Giá: 1.450.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 95%

- Bảo hành 03 tháng

BEHRINGER SL4230

Giá: 2.410.000 VNĐ

Giá: 1.500.000 VNĐ

- Màu sắc: Trắng

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Bảo hành 01 tháng

- Số lượng: 01 cái

BEHRINGER INSTALL SPEAKERS 1C

Giá: 2.400.000 VNĐ

Giá: 1.900.000 VNĐ

- Màu sắc: Trắng

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Thùng, xốp đầy đủ

- Bảo hành 03 tháng

YAMAHA KMS 2600

Giá: 21.500.000 VNĐ

Giá: 15.000.000 VNĐ

- Màu sắc: Đen

- Hàng trưng bày showroom, mới 99%

- Bảo hành 06 tháng